της ψυχης

της ψυχης

Ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο....

ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο, με υποβρύχιες ανησυχίες...

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

ένας χρόνος, μία μέρα και...

...τέσσερεις γραμμές

τέσσερεις γραμμές απόσταση...
περιμένω.