της ψυχης

της ψυχης

Ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο....

ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο, με υποβρύχιες ανησυχίες...

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

σχετικά αναδρομικό...Princess of light, taste of delight
My senses warn me to leave your sight
My heart keeps beating when I am dead
My fingers crumble to hold the thread

Princess of favor, smell of the summer
My heart keeps drumming hit by a hammer
Your eyes do haunt me, keep me awake
My mind is loosing the highest stake

Princess of darkness, princess of love
I'm poor, I'm losing all that I have
My senses warn me to leave your sight
But I can't live long without your light.

Δεν υπάρχουν σχόλια: