της ψυχης

της ψυχης

Ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο....

ένα (ακόμη) υγρό ιστολόγιο, με υποβρύχιες ανησυχίες...

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

exercises (ασκήσεις...)

how can I look when I'm inside you
how can I see when I am blind
I feel the light which surrounds you
I fear the sense of being kind

how can I speak when you are singing
how can I teach and loose your kiss
I wake up when the bell is ringing
I shoot the target and I miss

the Sea is my mother and Time is my dad
a mermaid for lover, my feet in the mud
the Moon is my mistress and Sun is my friend
I tie all the kisses, a thread with no end
and I end up writting...
this sensless refrain...

how can you leave, the show just started
how can you dance, I'm far away
you're back again where we aparted
"your hands are warmer" you will say

how can you hear with your heart beating
how can you stand with all that wind
you heal all wounds, the beasts are eating
love is forgiving, yes I have sinned

the Sea is your mother and Time is your dad
a brother for lover, your eyes sometimes sad
the Moon is your sweetheart and Sun is your friend
you tie all the kisses, a thread with no end
and we end up singing...
this sensless refrain...

Δεν υπάρχουν σχόλια: